Motorsport Classics

Klik på et billede i galleriet for at se det i stort format og få adgang funktionstaster, som blandt andet giver dig adgang til at kommentere og købe billedet som print eller digital download. Vandmærket er selvfølgelig ikke på det billede, du køber.

Click on an image in the gallery to see it in large format and access function keys, which among other things give you access to comment and buy the image as a print or digital download. The watermark is obviously not on the picture you are buying.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du besked, når der er nyt i galleriet.

Sign up for our newsletter. Then you will be notified when there is news in the gallery.

Ib Trebbien  har gennem mere end 50 år som professionel fotograf opbygget et stort og righoldigt billedarkiv, ikke mindst med motorsportsbilleder fra hele verden.

Arkivet rummer blandt andet billeder fra den legendariske Gruppe C periode fra, 1982 til 1993, med biler som Porsche 956 og 962, Lancia LC2, Jaguar XJR, Toyota og Peugeot 905, Rally VM og meget andet godt fra den internationale scene.

Nationalt spænder arkivet over en endnu længere periode med både rally og baneløb.

Frem til januar 1999 blev alt fotograferet analogt på sort/hvid eller farvefilm, men en stigende efterspørgsel efter de gamle optagelser har betydet, at vi nu arbejder målrettet på at digitalisere og restaurere arkivet i løbet af de kommende år og løbende gøre billederne tilgængelige her på siden, hvor man både kan købe dem som digitale filer til professionelt brug og som print i høj kvalitet.

Du kan følge udviklingen her på siden, eller tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked, når der er nye “gamle” billeder i arkivet.

 

During more than 50 years as a professional photographer Ib Trebbien has built up a large and rich image archive, not least with motorsport images from around the world.

The archive contains images from the legendary Group C period from, 1982 to 1993, with cars such as Porsche 956 and 962, Lancia LC2, Jaguar XJR, Toyota and Peugeot 905, Rally World Cup and much more good from the international scene.

Nationally, the archive spans an even longer period with both rallies and track races.

Until January 1999, everything was photographed analogously on black and white or color film, but an increasing demand for the old images has meant that we are now working to digitize and restore the archive in the coming years and continuously make the images available here at page where you can buy them both as digital files for professional use and as high quality prints.

You can follow the development on this page, or sign up for our newsletter and be notified when there are new “old” pictures in the archive.