Ib Trebbien  har gennem mere end 50 år som professionel fotograf opbygget et stort og righoldigt billedarkiv, ikke mindst med motorsportsbilleder fra hele verden.

Arkivet rummer blandt andet billeder fra den legendariske Gruppe C periode fra, 1982 til 1993, med biler som Porsche 956 og 962, Lancia LC2, Jaguar XJR, Toyota og Peugeot 905, Rally VM og meget andet godt fra den internationale scene.

Nationalt spænder arkivet over en endnu længere periode med både rally og baneløb.

Frem til januar 1999 blev alt fotograferet analogt på sort/hvid eller farvefilm, men en stigende efterspørgsel efter de gamle optagelser har betydet, at vi nu arbejder målrettet på at digitalisere og restaurere arkivet i løbet af de kommende år og løbende gøre billederne tilgængelige her på siden, hvor man både kan købe dem som digitale filer til professionelt brug og som print i høj kvalitet.

Du kan følge udviklingen her på siden, eller tilmelde dig vores nyhedsbrev og få besked, når der er nye “gamle” billeder i arkivet.

 

During more than 50 years as a professional photographer Ib Trebbien has built up a large and rich image archive, not least with motorsport images from around the world.

The archive contains images from the legendary Group C period from, 1982 to 1993, with cars such as Porsche 956 and 962, Lancia LC2, Jaguar XJR, Toyota and Peugeot 905, Rally World Cup and much more good from the international scene.

Nationally, the archive spans an even longer period with both rallies and track races.

Until January 1999, everything was photographed analogously on black and white or color film, but an increasing demand for the old images has meant that we are now working to digitize and restore the archive in the coming years and continuously make the images available here at page where you can buy them both as digital files for professional use and as high quality prints.

You can follow the development on this page, or sign up for our newsletter and be notified when there are new “old” pictures in the archive.

NATIONAL MOTORSPORT CLASSICS

 

Billederne i den nationale gruppe er fortrinsvis – men ikke udelukkende – fra Danmark. Det var her min passion for motorsporten blev vakt i en tidlig alder, da en onkel foreslog, at vi skulle lade søndagsturen gå til Roskilde Ring.

De ældste billeder i galleriet er fra 1966. Der blev stadig kørt Roskilde Ring. Ring Djursland var blevet udvidet efter indvielsen året før og Jyllandsringen åbnede det forår

Samtidig havde jeg nu fået adgang til banernes inderkreds gennem en ven, hvis søster var gift med en af kørerne. Jeg havde også fået råd til et 180 mm Soligor teleobjektiv til mit Edixa kamera. Da sæsonen sluttede havde jeg fået publiceret mit første motorsportsbillede, og verden lå åben.

 

The images in the national group are mainly – but not exclusively – from Denmark. This was where my passion for motorsport was born at an early age, when an uncle suggested that we let the Sunday trip go to Roskilde Ring.

The oldest pictures in the gallery are from 1966. Roskilde Ring was still running. Ring Djursland had been expanded after the inauguration the year before and Jyllandsringen opened that spring

At the same time, I had now gained access to the inner circle of the tracks through a friend whose sister was married to one of the drivers. I had also been able to afford a 180mm Soligor telephoto lens for my Edixa camera. By the end of the season, I had my first motorsport picture published and the world was open.

DET BEGYNDTE MED EN AFLYSNING

Min karriere som international motorsportsfotograf startede med en afbestilling.

Efter en fotoopgave i Spanien var det planen, at jeg på hjemturen skulle fotografere til en rejsehåndbog om Frankrig. I den forbindelse var jeg blevet udrustet med et introduktionsbrev fra det franske turistkontor i Danmark for at lette min adgang til de lokale autoriteter og seværdigheder.

Bogprojektet blev imidlertid aflyst, mens jeg var i Spanien. Da jeg alligevel skulle køre gennem Frankrig (jeg var på tur i egen bil) besluttede jeg, at lægge turen forbi Le Mans, hvor jeg vidste at man kørte 1980 udgaven af Le Mans 24 timer løbet.

I mangel af en akkreditering viste jeg min introduktionsbrev til de flinke damer i pressemodtagelsen. Jeg kunne ikke et ord fransk og fandt aldrig ud af, hvad der stod i brevet. Men det virkede, og jeg fik fuld adgang til hele området, inklusiv pitlane. Det var ikke så kompliceret dengang.

Nogle af billederne fra løbet fik jeg senere afsat til et bilmagasin, og nu er der igen efterspørgsel – mere end 40 år senere.

 

IT STARTED WITH A CANCELLATION

My career as an international motorsport photographer started with a cancellation.
After a photo assignment in Spain, the plan was for me to take photos for a travel guide about France on the way home. In this connection, I had been provided with a letter of introduction from the French Tourist Office in Denmark to facilitate my access to the local authorities and sights.
However, the book project was canceled while I was in Spain. When I still had to drive through France (I was on a trip in my own car) I decided to make the trip past Le Mans, where I knew that the 1980 edition of the Le Mans 24 hour race was being run.
In the absence of an accreditation, I showed my introductory letter to the nice ladies at the press reception. I did not know a word of French and never found out what was in the letter. But it worked and I got full access to the whole area, including the pitlane. It was not that complicated back then.
Some of the pictures from the race were later sold to a car magazine, and now there is demand again – more than 40 years later.