Motorsport Classics

Klik på et billede i galleriet for at se det i stort format og få adgang funktionstaster, som blandt andet giver dig adgang til at kommentere og købe billedet som print eller digital download. Vandmærket er selvfølgelig ikke på det billede, du køber.

Click on an image in the gallery to see it in large format and access function keys, which among other things give you access to comment and buy the image as a print or digital download. The watermark is obviously not on the picture you are buying.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du besked, når der er nyt i galleriet.

Sign up for our newsletter. Then you will be notified when there is news in the gallery.

DET BEGYNDTE MED EN AFLYSNING

Min karriere som international motorsportsfotograf startede med en afbestilling.

Efter en fotoopgave i Spanien var det planen, at jeg på hjemturen skulle fotografere til en rejsehåndbog om Frankrig. I den forbindelse var jeg blevet udrustet med et introduktionsbrev fra det franske turistkontor i Danmark for at lette min adgang til de lokale autoriteter og seværdigheder.

Bogprojektet blev imidlertid aflyst, mens jeg var i Spanien. Da jeg alligevel skulle køre gennem Frankrig (jeg var på tur i egen bil) besluttede jeg, at lægge turen forbi Le Mans, hvor jeg vidste at man kørte 1980 udgaven af Le Mans 24 timer løbet.

I mangel af en akkreditering viste jeg min introduktionsbrev til de flinke damer i pressemodtagelsen. Jeg kunne ikke et ord fransk og fandt aldrig ud af, hvad der stod i brevet. Men det virkede, og jeg fik fuld adgang til hele området, inklusiv pitlane. Det var ikke så kompliceret dengang.

Nogle af billederne fra løbet fik jeg senere afsat til et bilmagasin, og nu er der igen efterspørgsel – mere end 40 år senere.

 

IT STARTED WITH A CANCELLATION

My career as an international motorsport photographer started with a cancellation.
After a photo assignment in Spain, the plan was for me to take photos for a travel guide about France on the way home. In this connection, I had been provided with a letter of introduction from the French Tourist Office in Denmark to facilitate my access to the local authorities and sights.
However, the book project was canceled while I was in Spain. When I still had to drive through France (I was on a trip in my own car) I decided to make the trip past Le Mans, where I knew that the 1980 edition of the Le Mans 24 hour race was being run.
In the absence of an accreditation, I showed my introductory letter to the nice ladies at the press reception. I did not know a word of French and never found out what was in the letter. But it worked and I got full access to the whole area, including the pitlane. It was not that complicated back then.
Some of the pictures from the race were later sold to a car magazine, and now there is demand again – more than 40 years later.