Motorsport Classics

Klik på et billede i galleriet for at se det i stort format og få adgang funktionstaster, som blandt andet giver dig adgang til at kommentere og købe billedet som print eller digital download. Vandmærket er selvfølgelig ikke på det billede, du køber.

Click on an image in the gallery to see it in large format and access function keys, which among other things give you access to comment and buy the image as a print or digital download. The watermark is obviously not on the picture you are buying.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du besked, når der er nyt i galleriet.

Sign up for our newsletter. Then you will be notified when there is news in the gallery.

NATIONAL MOTORSPORT CLASSICS

 

Billederne i den nationale gruppe er fortrinsvis – men ikke udelukkende – fra Danmark. Det var her min passion for motorsporten blev vakt i en tidlig alder, da en onkel foreslog, at vi skulle lade søndagsturen gå til Roskilde Ring.

De ældste billeder i galleriet er fra 1966. Der blev stadig kørt Roskilde Ring. Ring Djursland var blevet udvidet efter indvielsen året før og Jyllandsringen åbnede det forår

Samtidig havde jeg nu fået adgang til banernes inderkreds gennem en ven, hvis søster var gift med en af kørerne. Jeg havde også fået råd til et 180 mm Soligor teleobjektiv til mit Edixa kamera. Da sæsonen sluttede havde jeg fået publiceret mit første motorsportsbillede, og verden lå åben.

 

The images in the national group are mainly – but not exclusively – from Denmark. This was where my passion for motorsport was born at an early age, when an uncle suggested that we let the Sunday trip go to Roskilde Ring.

The oldest pictures in the gallery are from 1966. Roskilde Ring was still running. Ring Djursland had been expanded after the inauguration the year before and Jyllandsringen opened that spring

At the same time, I had now gained access to the inner circle of the tracks through a friend whose sister was married to one of the drivers. I had also been able to afford a 180mm Soligor telephoto lens for my Edixa camera. By the end of the season, I had my first motorsport picture published and the world was open.